Lập trình viên Java

Java PHP frameworks Oracle Objective-C MS SQL JavaScript JBoss (WildFly) / Tom Java / J2EE HTML
Momo
Ho Chi Minh
Full time
Can't work remote
Salary: - (Attractive)
View: 55

About Momo:
Ví điện tử MoMo là Ứng dụng trên điện thoại thông minh với hơn 1 triệu người dùng, cung cấp cho khách hàng trải nghiệm thanh toán một chạm (One Touch Payment) với hơn 100 dịch vụ tiện ích, bao gồm Chuyển tiền, Thanh toán hóa đơn, Mua vé máy bay, Vé xem phim, Thu-Chi hộ và Thương mại trên di động. Đặc biệt, MoMo sở hữu mạng lưới hơn 4.000 điểm giao dịch tài chính trải rộng khắp 45 tỉnh thành trên cả nước, cho phép hơn 1.5 triệu khách hàng tại các vùng sâu vùng xa, nơi dịch vụ ngân hàng và điện thoại thông minh vẫn chưa phổ biến, được tiếp cận với các dịch vụ tài chính.
About the job:

Main duties:
- Developing large projects using Java technologies (Website, Back End Server, MIS, SMS Gateway. etc...);
- Researching and developing new technologies, forcus on mobile payments
- Supporting line manager in the executive management; 
- Providing technical guide, proper instruction to low level members;
- Other assignments from line manager.

Specific skills:
- Degree in Computer Science with at least 1 years’ working experience in JAVA and J2EE (Servlets, JSPs, JSFs, JPA, JMS, Web Services...) related area;
- Very strong at Java core, Object Oriented Programming and algorithm;
- Experience in database (MS-SQL, Oracle, no-sql…);
- Experience in web server framework (Tomcat, JBoss, Netty… );
- Experience in developing projects (+100.000 users) is prior;
- Strong knowledge at SMS is prior;
- Strong knowledge at HTML, Java script, css, websocket…and technologies pertaining web.

Other skills:
- Excellent in logical thinking
- Keen to learn the new things in work
- Good interpersonal & teamwork skill
- Able to work under high pressure

Apply to this (awesome) job

(required)
(required)
(required)
(required)
(recommended)
(recommended)
(recommended)
(recommended)
(required) You can only upload PDF, DOC and DOCX documents. Let us know if you want more!