@job posted a new Scuttle.

Tin cực hot đây: Lần đầu tiên tại Việt nam GotIt! tìm kiếm các tài năng về quản lý sản phẩm (Product Management). Bạn trẻ nào muốn phát triển nghề nghiệp theo hướng này và muốn được đào tạo bởi các pro từ Silicon Valley như David Chu, Fahad Siddiqui, Suneet Shah,... thì nhanh tay nhé. Mình đã gặp rất nhiều bạn tự nhận là PM ở Việt nam nhưng thực sự chưa thấy nhiều người có những kỹ năng của một PM đúng nghĩa thế nên GotIt! quyết định đầu tư đề đào tạo các bạn trẻ. Cơ hội cực kỳ hiếm để trở thành *REAL* product manager: http://500works.net/jobdetail/product-management-associate/53.html